hubatka@hubatkaconsulting.cz    +420 773 100 766

Myšlenkové mapy pro školství

Myšlenkové mapy – učme naše děti přemýšlet

Kde vidím jedno z mnoha užitečných využití myšlenkových map je právě v oblasti rozvoje dětí, resp. jejich myšlení. Cílem je naučit je pomocí nástroje jako jsou myšlenkové mapy soustředit se na detail, odhalit skutečné příčiny nebo také postihnout širší souvislosti a vlivy, které do řešeného problému zasahují. Možností je nepočítaně. Jen to zkusit. Pro naše […]

Myšlenkové mapy a dyslektičtí žáci

Mým  prvotním záměrem bylo zavést myšlenkové mapy do výuky  jako metodu pro žáky nadané. To jsem udělal .Tito žáci  jejich pochopení a využití zvládli relativně rychle a snadno. Kde mě však čekalo velké překvapení, bylo nasazení myšlenkových map u žáků s poruchami učení. Zde pak byly výsledky nejen překvapivé, ale nadmíru pozitivní. Naučit žáky tvorbu myšlenkových map, vysvětlit zásady […]

Jak prezentovat s myšlenkovými mapami

Ukážeme Vám, jak efektivně, poutavě a dynamicky prezentovat pomocí myšlenkových map. Už Vás, Vaše posluchače nebo  partnery   nebaví tradiční a okoukané powerpointí prezentace? Tak do své prezentace  potřebujete vnést trochu života a dynamiky. Naučte se  využívat myšlenkové mapy a hlavně jejich prezentační mód ve svůj prospěch. Vaše prezentace tak bude originální, ale také názorná.  Její předností bude komplexnost i schopnost […]

Myšlenkové mapy pomáhají žákům s poruchami učení

Myšlenkové mapy mají své opodstatnění ve výuce žáků s poruchami učení. Dosavadní praxe ukazuje , že právě žáci, kteří mají některou z poruch učení (dyslexie…), se snáze učí a přijímají učební látku – data, informace právě prostřednictvím myšlenkových map. Ve své praxi jsem ve výuce začal využívat myšlenkové mapy jako metodu pro podporu především nadaných žáků. Praxe však […]

Myšlenkové mapy v humanitních předmětech

Myšlenkové mapy lze efektivně využít ve vyučovacích hodinách humanitních předmětů. Právě zde se nabízí možnost rozvinout některé vhodné metody. Především je to Brainstorming, Řízená diskuze, Basket metoda a jiné. Je obecně známo, že využití moderních technologií v humanitně zaměřených předmětech je velmi malé. Je to škoda, protože se tak studenti i učitelé ochuzují o velký […]

Myšlenkové mapy pro plánování a řízení projektů

Myšlenkové mapy pro tvorbu plánů využijeme v osobním životě, ale můžeme je využít i pro naplánování a následné řízení  velkých projektů v komerční sféře nebo také ve státním i veřejném sektoru. Mapu aktivně využijeme ve fázi plánování a třídění priorit a myšlenek pro nějaký projekt nebo plán. Jde o to, že větší projekt má vždy více aspektů a dílčích […]

Myšlenkové mapy jako metoda nejen pro nadané

Myšlenkové mapy jsou metoda, která ve výuce rozvíjí tvořivost dětí, propojuje obě mozkové hemisféry a spojuje tak logickou a plánovací složku se složkou tvůrčí a také intuitivní. Poprvé jsem se s myšlenkovými mapami setkal před několika lety v Londýně na mezinárodní výstavě BETT – moderních technologií ve vzdělávání. Snažil jsem se objevit nové výukové programy […]

Jak tvořit myšlenkovou mapu ve vyučování?

Tvorba myšlenkové mapy je snadná záležitost. Stačí nám k tomu papír a tužka. Lepší ovšem je použít počítačový program pro tvorbu těchto map. A ještě lepší je tvořit tuto mapu přímo ve výuce nejlépe na interaktivní tabuli. Můžeme tak dát prostor neuvěřitelnému tvůrčímu potenciálu dětí nebo studentů a můžeme tak evokovat další diskuze a prohlubování […]

Myšlenková mapa jako didaktická metoda ve výuce

Myšlenkové mapy mají své místo také ve vzdělávání a ve výuce. V našich školách zatím nejsou moc známé, ale jejich možnosti jsou netušené. Své místo mají ve výuce nadaných žáků, ale také žáků se specifickými potřebami učení. První vlaštovky – první učitelé a metodici objevili FreeMind – freeware, který se dá stáhnout z internetu a […]

Přesunout se na začátek