hubatka@hubatkaconsulting.cz    +420 773 100 766

Jak prezentovat s myšlenkovými mapami

Ukážeme Vám, jak efektivně, poutavě a dynamicky prezentovat pomocí myšlenkových map. Už Vás, Vaše posluchače nebo  partnery   nebaví tradiční a okoukané powerpointí prezentace? Tak do své prezentace  potřebujete vnést trochu života a dynamiky. Naučte se  využívat myšlenkové mapy a hlavně jejich prezentační mód ve svůj prospěch. Vaše prezentace tak bude originální, ale také názorná.  Její předností bude komplexnost i schopnost důrazu na detail.  To vše v jednom dynamickém obraze myšlenkové mapy.

Prezentovat pomocí myšlenkové mapy můžeme mnoha způsoby. Od toho nejprimitivnějšího způsobu – pouze promítneme myšlenkovou mapu jako statický obrázek až po promyšlené, dynamické, interaktivní a multimediální prezentování s důrazem na předem vybraný aspekt.

Není třeba uvádět, že první způsob je sice nejčastější, ale nejméně efektivní. Protože jsme závislí na správném okomentování  statického obrázku, tak efektivita přímo úměrně klesá s velikostí a složitostí myšlenkové mapy. Potom samozřejmě vstupují i další faktory, jako jsou naše prezentační dovednosti a v neposlední řadě schopnost posluchačů vstřebat a pojmout námi předložené informace a fakta. Pokud namítnete, že tato omezení jsou vždy, tak máte pravdu. Já však dodám, že s myšlenkovými mapami je vše umocněné. To dobré i to špatné. Proto se na našich školeních podrobně zabýváme správnou prezentací pomocí myšlenkových map a zaměřujeme se nejen na ta pozitiva, ale upozorňujme a ukazujeme i ta úskalí a slabiny, které mohou v konečném důsledku zhatit vaše záměry.  Vycházíme z mnohaletých zkušeností  výuky pomocí myšlenkových map, ale i ze zkušeností, vycházejících z managementu od vedení porad, prezentací záměrů a projektů, až po strategie firmy a organizace.

Prezentace pomocí myšlenkových map má svá specifika a zvláštnosti. Ta je třeba znát a ctít. V opačném případě namísto úspěšné prezentace máte zaděláno na debakl. Bohužel mnoho uživatelů si tento fakt nechce připustit a potom slýcháme nesmysly typu, že myšlenkové mapy se nehodí k prezentaci, je to pouhý doplněk … a další.

Profesionální programy na tvorbu myšlenkových map nabízejí a nebo mají v sobě již implementovány tzv.prezentační módy. Tj. funkci, kde přepnutím získáte možnost prezentace vaší mapy tím způsobem, že postupně, zpravidla na kliknutí, nabíhají jednotlivé části – větve. Působí to velmi efektně a možná na počátku i ohromíte své neznalé posluchače. Bohužel postupně začnou ztrácet přehled , nebo jim začnou unikat souvislosti. Jejich pozornost se začne zaměřovat na pohyby ve vaší prezentaci, ale tím pádem klesá soustředěnost na váš výklad. Závěrem vám řeknou, že to bylo velmi působivé, ale vlastně pořádně nevědí, o čem to bylo. V lepším případě si zapamatují jen dílčí část. V tom nejhorším  případě si u velmi složité mapy  asi po  deseti minutách slabší jedinci uženou kinetózu. Takto špatně připravená prezentace zcela eliminuje silné stránky myšlenkových map a naopak-  způsobuje přesně opačný efekt. Skutečně, zažil jsem případ, kdy po jedné takovéto „dynamické prezentaci“  paní odcházela otrávená s počínající migrénou, aniž by vlastně věděla, o co šlo.

Tím v žádném případě nechceme říci, že by prezentace s myšlenkovými mapami v dynamické podobě byly špatné. To rozhodně ne. Naopak! Jen tvrdíme, že je třeba vzít na zřetel všechny aspekty a udělat to správně. Silné stránky myšlenkových map musí vyniknout, nikoliv být na obtíž. Prezentace vašich projektů musí posluchače získat, nadchnout, zapojit. Nikoliv likvidovat.

Zájemcům a nadšeným uživatelům myšlenkových map a nejen jim, všem,  kteří chtějí a potřebují svými prezentacemi své partnery, zákazníky, posluchače získat, nabízíme školení a výcvik JAK PREZENTOVAT S MYŠLENOVÝMI MAPAMI.

 Tento kurz obsahuje komplexní výcvik sestavený tak, aby jeho absolvent znal a uměl aktivně použít v praxi myšlenkové mapy včetně správné formy prezentace.

V našem školení vycházíme jednak z dlouholeté praxe a zkušeností a zároveň sledujeme a začleňujme nejnovější trendy a požadavky zákazníků. Spojujme ověřené a osvědčené s novým a neokoukaným. Spojujeme účinnost a originalitu. Také proto je každé školení upraveno a modifikováno dle potřeb a očekávání zákazníka. Respektujeme vaše potřeby a zvláštnosti. Našim cílem je zacílení školení  na účinnost a celkovou užitečnost.

Ukázka základních sekcí školení. Každá sekce se dále rozpadá do realizačních kroků a dílčích součástí výcviku. Spojujeme teoretickou a praktickou složku.

  • Základní pravidla a principy při tvorbě myšlenkových map
  • Pozitiva a silné stránky formy myšlenkových map
  • Slabiny, nevýhody a časté chyby při tvorbě myšlenkových map
  • Základní pravidla a principy prezentace s myšlenkovými mapami
  • Příprava samotné prezentace – úpravy MM k prezentaci, podpůrné materiály, nezbytná opatření,  technické a SW úpravy
  • Psychologické aspekty prezentace – pravidla, problémy a úskalí, zacílení
  • Nácvik tvorby prezentace a nácvik samotného prezentování
  • Další doplnění dle specifikace zákazníka

Celkový výcvik a školení je minimálně jednodenní. (Intenzivní forma). Lze realizovat i jako dvoudenní formu.  (Zde je potom větší důraz na praktickou složku, zejména prezentační část).


Mgr. Miloslav Hubatka

Jak prezentovat s myšlenkovými mapami
Přesunout se na začátek