hubatka@hubatkaconsulting.cz    +420 773 100 766

Jak se učit s myšlenkovými mapami

Na portálu Nadané dítě mě zaujal Váš článeček o mapách mysli a pomoci dětem s poruchami učení. MM znám, leč s nimi moc nepracuji. Mám dotaz, odjakého věku by MM byly vhodné dítěti vysvětlovat, aby se staly účinnou pomůckou v jeho studiu. Jedná se mi o syna, nyní v 1. třídě, s diagnózou dysgrafie (do budoucna zřejmě i dysortografie) a hyperaktivity při současně nadprůměrných schopnostech a vysokém tempu práce. Napadlo mě, že poznámky ve škole (i jinde) se takovému človíčkovi asi budou dělat lépe ve formě „obrázků“ než psaného textu. Ale nevím,  jak na to a kdy.

Myšlenkové mapy (dále jen MM) lze použít více způsoby při výuce nebo učení se.

Uvedu jednu nejsnáze aplikovatelnou a zároveň velmi účinnou.
Metoda porozumění textu spojená s MM. Co je porozumění textu? Dítě, žák si něco přečte, třeba látku v učebnici a to , co si tam přečetl,  si zapíše nebo převypráví svými slovy. Může jít často o delší nebo odborný text. Pokud toto zvládne, je to jedna z efektivních metod,  jak se učit.Zejména v anglosaských zemích je častá metoda, kdy třeba z knihy nebo delšího textu žák musí udělat esej,  referát nebo nyní třeba i MM. U nás to až tak zvykem není a také školy stále více zápasí s problémem porozumění textu. Referáty jsou velmi často kompilací materiálu z internetu, vytvořené způsobem Ctrl + C a Ctrl + V.  Žák si text přečte, ale není schopen svými slovy říci, o čem je. V horším případě ani nepochopí obsah nebo jej pochopí špatně. U žáků s SPU je tato situace ještě horší. Dělá jim problém se vyjádřit v delším psaném textu a slovní projev nebývá o mnoho lepší. Přesto mohou postihnout obsah látky, ale chce to trénink. Tedy stále tuto metodu aplikovat, až se z ní stane zvyk a žák ji začne sám efektivně používat

Jak to udělat, naučit?

 1. Vysvětlete dítěti (žákovi) co to MM je a jak vypadá.
 2. Udělejte si jednu či více map společně, aby viděl způsob, jak to udělat.
 3. Nechte jej několik map na vybrané téma udělat samotné (třeba téma zvířata- domácí , divoká a ta se dělí na ….).
 4. Zadejte první text, kapitolu, látku a nechte jej samostatně mapu vytvořit a pak ji společně projděte a nechte si ji vysvětlit. Jsou-li tam chyby a logické nejasnosti , společně je opravte.
 5. Trénujte denně různé oblasti a postupně dávejte delší nebo náročnější text (stačí 10-15minut denně).
 6. Postupně zdokonalujte grafickou formu (možno použít i počítačový editor MM). Některé mapy postačí jako rychločrty, ale na jiných si dejte záležet. Jejich propracování vede k propojení hemisfér a napojení na podvědomí. Budete překvapeni výsledkem a budete překvapeni, když se k těmto mapám dostanete s časovým odstupem.

Co tím získá?

 1. Smysluplné poznámky, ze kterých se může učit – chápe je, protože si je udělal sám.
 2. Studijní metodu – „učení se“, která se mu bude uhodit po celé studium resp. celý život.
 3. Formu zápisů, poznámek, prezentace , která mu nečiní větší problémy a hlavně je pochopitelná i pro další osoby.
 4. Delší uchování vědomostí a poznatků. Ze zkušenosti z výuky, kde žáci novou látku zpracovávali formou MM mohu říci, že si danou látku potom pamatovali mnohem déle a kvalitněji než učební látku zapisovanou běžnou formou.
 5. Často pochopení a postižení dalších a širších souvislostí, vazeb a informací 

Možné problémy:

 1. Ne každá látka, text, problém jde zapsat do MM. Není to univerzální metoda.
 2. Paradoxně zdánlivě jednoduché věci se zapisují v MM špatně (zkuste si udělat MM na pohádku Červená Karkulka – zaručuji vám, že ji nikdo nepozná).
 3. MM jsou silně individuální, každý si ji udělá po svém a nelze vnucovat jednotnou nebo předepsanou formu.
 4. Časová náročnost – MM v podobě jen hesel resp. holých krátkých vět je poměrně snadná a rychlá, ale jakmile MM tvoříte s piktogramy, obrázky apod, tak samozřejmě časová náročnost roste.
 5. Je běžné, že budete mapu předělávat a měnit. Tak jak ji tvoříte, tak si současně ujasňujete problém, jeho strukturu, souvislosti apod. V okamžiku, kdy MM zdánlivě dokončujte , můžete zjistit, že by bylo vhodnější udělat jinak, lépe. Tak ji udělejte! Ta druhá je správná – je produktem té předešlé. I cesta je cíl. Navíc se tím učíte.
 6. Poslední rada – nejlepší recept je v soustavnosti. Pokud chcete mapy používat, tak pamatujte, že jen opakováním se stáváte mistrem. Zkratky neexistují.

Mgr. Miloslav Hubatka

Jak se učit s myšlenkovými mapami
Přesunout se na začátek