hubatka@hubatkaconsulting.cz    +420 773 100 766

Myšlenkové mapy v Leadershipu I. – Detaily

Využití myšlenkových map má své místo a užitečné využití i v leadershipu – ve vedení lidí a týmů. Názornost, přehlednost a koncentrace na hlavní aspekty jsou některé z předností myšlenkových map v této oblasti managementu. Tento článek upozorňuje na některé výhody při stejné interpretaci problému v myšlenkové mapě.

Nebudeme rozvádět systém vedení a řízení lidí, ale zaměříme se na některé jeho aspekty, kde nám mohou myšlenkové mapy pomoci.

Jednou z nich je nutnost, aby pokud možno celý tým chápal řešený problém nebo vybraný aspekt problému stejně. Dlouhý popis v podobě textu je nevhodný. Jednak jej často lidé nečtou,, nebo jen zběžně a jednak hrozí nebezpečí odlišného výkladu. V neposlední řadě je zde často i nedostatek času. Potřebujeme problém jasně, ale zároveň náležitě popsat. Navíc potřebujeme vidět souvislosti jednotlivých částí a jejich složitost. Myšlenková mapa nám pomůže, protože můžeme problém zakreslit v jedné mapě. Tu potom prezentovat nebo rozeslat celému týmu. Samozřejmě můžeme celou mapu vystavit například na nástěnce nebo jiné ploše, aby byla po potřebný čas stále na očích. Jednotliví členové týmu se tak skutečně jedním pohledem mohou seznámit s celou problematikou a hlavně ji uvidí všichni stejně. Jistě, to neznamená, že ji budou i stejně chápat, ale budou ji moci stejně popisovat. Protože pokud mluví o jednom z aspektů problému – mapy, všichni jasně vidí o které části (například o které větvi mapy) se mluví a co obsahuje. Předcházíme tak nedorozumění a tomu, že jeden mluví o koze a druhý o voze.

Je totiž nezbytné sladit představu o obsahu a struktuře problému. Zamezíme tak mnoha obtížím v komunikaci. Například:

  • vzájemnému nepochopení jádra problému – o co jde
  • odlišnému vnímání struktury problému – co to obsahuje a kde to je
  • záměně hlavních, podstatných a méně významných částí
  • neporozumění rozsahu a vzájemným vazbám – co s čím souvisí
  • …dalším komplikacím zaviněným individuálním vnímáním jednotlivců

Moje vlastní zkušenost ukazuje, že pokud jsme na poradě nebo strategické schůzce společně vytvořili myšlenkovou mapu řešeného problému, snáze jsme potom komunikovali o jeho řešení nebo další postupy. Měli jsme na očích strukturu, rozsah a části problému včetně vzájemných vazeb. Naše komunikace byla snazší a obešla se bez zbytečných nedorozumění a zdržení. V neposlední řadě se tato myšlenková mapa bohatě vyplatila v okamžiku, kdy jsme se později museli k řešení nebo samotnému problému vracet. Čím byl totiž delší časový odstup, tím méně si toho lidé – členové týmu, pamatovali. Návrat k dříve vytvořené mapě pak byl zárukou rychlého osvěžení paměti. Tým si téměř okamžitě vybavil nejen hlavní obsah, ale překvapivě i mnoho detailů. Myšlenková mapa se tak ukázala velmi užitečnou pro sladěnost v komunikaci lidí.

Vyzkoušejte na své příští pracovní schůzce zakreslení problému v podobě myšlenkové mapy jako výstupu a závěru řešení vašeho problému. Hodně úspěchu a nenechte se odradit počátečními obtížemi. Není to až taková legrace, jak by se nepoučenému mohlo na první pohled zdát.


V případě zájmu nás kontaktujte

Mgr. Miloslav Hubatka

Myšlenkové mapy v Leadershipu I. – Detaily
Přesunout se na začátek