hubatka@hubatkaconsulting.cz    +420 773 100 766

Myšlenkové mapy v Leadershipu II. – Souvislosti

Druhá forma využití myšlenkových map v řízení lidí a týmů je opakem využití, které jsme popsali v prvním článku. Tato forma se naopak zaměřuje na komplexnost této metody. Cílem tedy nebude zaměření na detaily a analýzu problému, ale schopnost zmapovat a popsat širší souvislosti, které nám do problému vstupují a ovlivňují jej.

Další z možných překážek při řízení lidí je fakt, že řešený problém je determinován mnoha faktory. To potom celý proces zneprůhledňuje a komplikuje. Následkem toho potom osoby vnímají jen některé aspekty a vlivy, a nebo jim přisuzují nestejný význam a důsledky. Zkrátka v problému každý vidí a vnímá jen to, co sám chce a nesnadno chápe pohled druhého. Čím je vlivů a aspektů více, tím je celý proces složitější a komplikovanější. Mnohdy je už samo o sobě obtížné se shodnout na tom, co vše nám do řešeného problému vstupuje a má vliv a co ne.

Východiskem může být zakreslení problematiky, kterou s týmem řešíte v podobě myšlenkové mapy. Důrazem při tvorbě mapy musí být analýza všech vnějších vlivů a faktorů, které nám mohou do procesu vstupovat. Výsledkem je potom komplexní zakreslení celé složitosti problematiky.

Co tím získáme? Především to, že celý tým vidí složitost a strukturu vlivů, jejich členění a vzájemné vazby. Při diskuzi a řešení pak každý vidí o kterém aspektu či vlivu se mluví a hlavně jeho složitost (košatost větve), resp. jeho vazby a umístění v kontextu dalších aspektů.

To celé pak usnadňuje komunikaci a sjednocuje terminologii. Dále pak zamezuje přehlédnutí některých aspektů a vlivů. A v neposlední řadě nám umožňuje si uvědomit a následně popsat všechny souvislostí, vzájemné vazby a vlivy.

Často se totiž stává, že dobře a zodpovědně vytvořená myšlenková mapa ukáže mylné domněnky, že ten či onen aspekt či vliv je důležitější než ostatní, a nebo naopak. Také mnohdy vyplynou na povrch aspekty nové, překvapivě důležitější než se na první pohled zdálo. Právě společná práce na takovéto myšlenkové mapě pak celému týmu ukazuje skutečný stav věcí a souvislostí.


V případě zájmu nás kontaktujte

Mgr. Miloslav Hubatka

Myšlenkové mapy v Leadershipu II. – Souvislosti
Přesunout se na začátek