hubatka@hubatkaconsulting.cz    +420 773 100 766

Myšlenkové mapy pro plánování a řízení projektů

Myšlenkové mapy pro tvorbu plánů využijeme v osobním životě, ale můžeme je využít i pro naplánování a následné řízení  velkých projektů v komerční sféře  nebo také ve státním i veřejném sektoru.

Mapu aktivně využijeme ve fázi plánování a třídění priorit a myšlenek pro nějaký projekt nebo plán. Jde o to, že větší projekt má vždy více aspektů a dílčích podúkolů a cílů. Je třeba postihnout všechny souvislosti a vazby. V hlavě je jasně máme a jsme si jich vědomi. Ve fázi sepisování projektu a jeho modelování do finální podoby se však často na něco zapomene nebo se nějaký aspekt podcení. Zpravidla ten nejmenší, který ovšem způsobí největší škody. Murphyho zákony jsou neúprosné.

Díky myšlenkovým mapám si můžeme jednoznačně všechny potřebné informace a aspekty zaznamenat a mít je včas kdykoliv na zřeteli. Příkladem by mohly být v současné době Evropské projekty a jejich poměrně složitá a náročná administrativa. Jako hodnotitel projektů se velmi často divím,  jakých zbytečných chyb se předkladatelé dopouštějí. Kvalitní, promyšlený projekt dojede nebo alespoň ztrácí body na zbytečných nepozornostech a opomenutích. Myšlenkové mapy občas používám i při samotném hodnocení, abych si právě uvědomil důležité body a mohl se v nich zorientovat.

Myšlenkové mapy mají své opodstatnění i ve fázi realizace různých projektů nebo i různých akcí. Pomáhají zrovna tak jako u plánování  utřídit, zorientovat a upravit priority jednotlivých fází a dílů projektu či akce. Můžete tak přesně vědět, ve které fázi projekt zrovna je, s čím souvisí, co jej může ovlivnit, kdo za to odpovídá a další aspekty. Vidíte neustále názorně  kde jste a kam jdete. A to v širších souvislostech. Myšlenkové mapy jsou vítaný a vydatný pomocník každého manažera, vedoucího nebo autora. Má to však jeden háček. Musí se to umět. Jsou i v mapách souvislosti a zákonitosti, které mají své důvody a důsledky. Například co s pojmem nebo problémem, který se vám objeví ve dvou nebo dokonce ve více větvích myšlenkové mapy? Jak s ním dále naložit? Jak využít myšlenkové mapy v plánováních a v realizaci projektů, akcí a jiných záměrech vám pomůže a naučí specializované školení a trénink. Zde má své místo i speciální software na tvorbu map a na řízení projektů.


V případě zájmu nás kontaktujte

Mgr. Miloslav Hubatka

Myšlenkové mapy pro plánování a řízení projektů
Přesunout se na začátek