hubatka@hubatkaconsulting.cz    +420 773 100 766

Myšlenkové mapy a rozvoj osobnosti

Myšlenkové mapy mají své místo také v rozvoji osobnosti. Mohou být významným pomocníkem v procesu učení i v oblasti řešení problémů, time managementu nebo plánování.

Najdou se i další možnosti a využití map není de facto nijak omezeno. Důležité je, že každý si může najít oblast, kde mu budou myšlenkové mapy vítaným pomocníkem.
Výchozím bodem je správné pochopení a funkce myšlenkových map. Dále je třeba přijmout fakt, že na tvorbě myšlenkové mapy se podílí obě hemisféry mozku. Ačkoliv je tato oblast pro mnohé neznámá a pro jiné zase odmítaná, tak právě zde je těžiště práce s myšlenkovou mapou. Rozhodně nelze tuto oblast pominout nebo podcenit.
Pro mnohé je využití v oblasti plánování akcí a osobních záležitostí. Mapy zde pomáhají postihnout všechny faktory a nastavit tak plán co nejefektivněji.
Daleko intimnější je oblast uspořádání vlastních myšlenek, nastavení životních a osobních hodnot a priorit. Mám na mysli zmapování svého životního stylu a způsobu života. Je to nelehká cesta a mnohdy se ani napoprvé nepovede. Jde o proces, kterému se je třeba učit a je zde třeba nejprve odborného vedení. Ideální je forma, kdy si můžete udělat kvalitní osobní psychodiagnostický snímek a z něj potom vycházíte při práci s mapou. Výsledky bývají překvapující.
Oblast, kterou považuji za velmi důležitou, je proces učení. A to učení, kdy se pomocí map učíme látku, učivo a druhý aspekt – kdy se učíme učit. Mluvím tedy o studijní dovednosti opřené o myšlenkové mapy. I zde není zcela od věci si nechat udělat osobní snímek, mapující váš potenciál a podle něj nastavit individuální formu způsobu učení. Využití je potom nejen pro studenty, ale i ve vyšším věku, kdy vás například vaše povolání nutí si rozšířit vzdělání nebo se musíte naučit nějakou novou dovednost či vědomost.
Závěrem bych rád zdůraznil, že využití map v osobním životě je přínosné, zajímavé a otevírá nové obzory a možnosti. Zmapování osobního potenciálu, vnitřních hodnot a dispozic na základě dobrého psychodiagnostického snímku je optimální formou pro další skutečně efektivní rozvoj. Nabízíme proto možnost vytvoření vlastního psychodiagnostického snímku metodou Barvy života a nabízíme také možnost školení na využití myšlenkových map v osobní životě a osobním rozvoji.


Mgr. Miloslav Hubatka

Myšlenkové mapy a rozvoj osobnosti
Přesunout se na začátek