hubatka@hubatkaconsulting.cz    +420 773 100 766

Myšlenkové mapy a duševní rozpoložení při jejich tvorbě

Je důležité, v jakém duševním rozpoložení tvoříme myšlenkové mapy?

Ano, je to velmi důležité, protože to určuje, jaký bude celkový výsledek. Anthony Robbins uvádí, že naše pocity určují naše postoje. A právě toto se odrazí v našem přístupu při tvorbě MM, stejně tak v jejím konečném výsledku. Velmi zásadní to je v okamžiku, kdy tvoříte například svoji osobní MM, tedy jste například v situaci, kdy bilancujete, hledáte další klíčové kroky a posuzujete další postup a priority. Časový tlak, únava či podrážděnost se prokazatelně odrazí ve zmíněném konečném důsledku. Ať se nám to líbí nebo ne, ať už si to uvědomujeme a připouštíme nebo ne, tak tomu prostě tak je. Můžeme to však změnit.

V první fázi je nutné se zastavit a uvědomit si to. V druhé fázi udělat rozhodné kroky ke změně tohoto stavu. A nejde-li to změnit, tak je někdy skutečně lepší to i odložit. Je možné si dát čas na zklidnění mysli. Chvíli se věnovat něčemu jinému atp. Každému pomáhá něco jiného. Tam, kde si takovýto relaxační mezičlánek nemůžeme z nejrůznějších důvodů dovolit, je třeba alespoň pokud to jde eliminovat negativní myšlenky a emoce v samotné práci s myšlenkovou mapou. Také se osvědčilo se k takovéto mapě, která vznikala přece jen pod určitým tlakem vrátit a znovu se na ni kriticky podívat.

Každopádně platí pravidlo, že tam, kde potřebujeme klid na vytvoření kvalitativně hodnotného a užitečného díla je třeba se soustředit a to nelze dost dobře pod tlakem. Mnozí z nás mají takovou sebekázeň, že to dokáží, ale přiznejme si, jsme právě my tento příklad? Pokud ne, tak raději skutečně zvolme jiný čas, až budou podmínky příznivé. Budete překvapeni, jaký vliv na konečný výsledek to bude mít.

Mgr. Miloslav Hubatka

Myšlenkové mapy a duševní rozpoložení při jejich tvorbě
Přesunout se na začátek