hubatka@hubatkaconsulting.cz    +420 773 100 766

Myšlenkové mapy jako komunikační platforma ve firmách a organizacích

MINDMAPS – komunikační platforma

Jste ve vedoucí funkci nebo máte povinnosti související s komunikací ve vaší firmě či organizaci? A také vám spolupracovníci nečtou zápisy z porady, instrukce a důležité oběžníky? Máte někdy neodbytný pocit, že je tím pádem vaše námaha zbytečná, protože i když jste velmi přesně, konkrétně a jasně zadali úkoly, informace a instrukce, tak konečný výsledek je nulový, nebo diametrálně odlišný? Tak kde je chyba?

Jsme celkově stále více zahlceni množstvím e-mailů, zpráv, ale i dalších informací a dat. Stejně tak jsme zahlceni množstvím úkolů z tohoto faktu vyplývajících. Mám na mysli různé svodky, zápisy z porad, poznámky a komentáře a mnoho dalšího, co musíme přečíst, nebo i jinak zpracovat. To vše stojí čas i energii a nám se nedostává obojího. Bohužel ne vždy můžeme tyto povinnosti ignorovat nebo alespoň delegovat na jiné. Mnohdy všechny tyto materiály čteme jen tzv. „váženým odhadem“, kdy pouze očima proletíme text a během několika sekund se rozhodneme, zda vymazat nebo uložit, zda okamžitě smazat, přeposlat či se jinak tímto materiálem zabývat. Zkrátka, přiznejme si, kolikrát jsme každý z nás zápis z porady nebo veledůležitý oběžník ani nečetli, maximálně, jak píši, proletěli očima. Není čas a ani chuť. Přitom ale my sami očekáváme a chceme, aby ty naše materiály ti druzí četli a akceptovali.
Co s tím můžeme dělat? Není toho mnoho, ale jedno z možných řešeníc je využití myšlenkových map. Netvrdím, že je zázračným a vše řešícím modelem, ale do určité míry můžeme totiž pomocí myšlenkových map udělat jedno. Vše, co chceme dalším osobám sdělit, shrneme do jedné myšlenkové mapy. Takže žádný několikastránkový elaborát, který v potu tváře tvoříme a následně jej nikdo stejně nechce číst. Udělejme jako výstup z porady jednoduchou, účelnou, přehlednou myšlenkovou mapu.

Několik poznámek

proč by zápis z porady či jednání ve formě myšlenkové mapy mohl být užitečný a přínosný:

 • Úspora času a námahy – myšlenkovou mapu vytvoříte rychleji než zápis ve formě textu. Navíc s trochou cviku dokážete rychle vytvořit efektivní a přehlednou- a tím pádem velmi užitečnou myšlenkovou mapu, postihující vše potřebné.
 • Rychlost – jedním z důvodů, proč lidé nečtou několikastránkové texty a zápisy je ten, že to zdržuje a tím pádem se do toho nechce. Dobře a přiměřeně zpracovanou mapu shlédnete a s tím si i vybavíte, co bylo řečeno na poradě či jednání za cca 10-20 sekund. Totéž v textu budete číst nejméně několik minut a konečný efekt nebude o moc větší.
 • Praktičnost – několikastránkový text možná vytisknete a někam založíte. Myšlenkové mapy se dají exportovat jako obrázek a také tisknout. Ale s tím rozdílem, že vše je v jednou obrázku na jedné stránce. Ať už na vaší nástěnce, mobilu či jinde na očích je zápis stále po ruce a stačí si jedním pohledem rychle vybavit potřebnou informaci.
 • Komplexnost – v myšlenkové mapě vidíme jednotlivosti i celek současně. Vidíme jednotlivé vazby, souvztažnosti i nutné detaily.
 • Přehlednost – možnost dalšího využití – řekněme, že se potřebujete k materiálům znovu vracet, navázat na ně apod. Zápis v podobě jedné mapy, jednoho obrázku se k tomuto skvěle hodí – snadno jej vložíte nebo přidáte k dalším návazným materiálům. Nezabírá tolik místa a usnadňuje orientaci.

Firemní přínos

Myšlenkovou mapu můžeme tvořit již během samotné porady jako formu poznámek. Kreslíme, ať už v ruce nebo na počítači jednotlivé větve mapy – jednotlivé body programu a hlavní myšlenky. Ty následně do určité míry rozvádíme ve vedlejších větvích. Nebude chybět závěr, termíny, delegování na konkrétní osoby apod. Tato forma ale již vyžaduje určité zkušenosti a praxi. Ne že by byla příliš složitá, ale jako každá dovednost vyžaduje větší či menší míru nácviku.
Proto se, alespoň z počátku, jeví jako vhodnější druhý způsob. Během porady nebo jednání si děláme svoje poznámky běžným způsobem a myšlenkovou mapu vytvoříme následně. Je to sice dvojí práce, ale na druhou stranu máme více času si strukturu mapy promyslet a tím pádem ji udělat opravdu velmi jednoduchou a účelnou. A právě v té jednoduchosti je krása i užitečnost.
Samozřejmě na vždy a ne na všechny případy se myšlenková mapa jako forma zápisu či jako forma výstupu hodí. Má i své slabiny a omezení. Pokud ji však dokážeme vytvořit a využít přiměřeně a správně, její výhody převažují nad těmi slabinami. Jednoznačně.


Jak myšlenkové mapy tvořit, využívat a správně nasadit v praxi, vám nabízíme v tematicky zaměřených školeních a seminářích. Podle vaší potřeby, zaměření nebo konkrétního požadavku sestavíme a nabídneme složení školení nebo semináře. Naše školení stojí na modulovém systému, což nám umožňuje skládat obsah přesně podle vašich potřeb a požadavků.

Zde je několik našich modulů nejčastěji využívaných zájemci o myšlenkové mapy:

 • Myšlenkové mapy – základy
 • Jak tvořit myšlenkové mapy
 • Myšlenkové mapy ve školství a ve výuce
 • Jak prezentovat s myšlenkovými mapami
 • Myšlenkové mapy v osobnostním rozvoji
 • Myšlenkové mapy pro děti a jejich rozvoj
 • Řešení problémů pomocí myšlenkových map
 • Strategické myšlení a myšlenkové mapy
 • Myšlenkové mapy v plánování a timemanagement
 • Myšlenkové mapy – rozvoj kreativity a myšlení

V případě zájmu nás kontaktujte

Mgr. Miloslav Hubatka

Myšlenkové mapy jako komunikační platforma ve firmách a organizacích
Přesunout se na začátek