Hlavní stránka » O myšlenkových mapách » Recenze knihy Mentální mapování

Recenze knihy Mentální mapování

Krátká recenze úspěšné knihy Mentální mapování. (Překlad knihy The Ultimate Book of Mind Maps)

Nedávno se na pultech knihkupectví objevila nová kniha Mentální mapování od kanadského psychologa Tony Buzana, který je nadšený a neúnavný propagátor myšlenkových a mentálních map a jejich širokého používání nejen ve výuce a vzdělávání, ale i v dalších nejrůznějších oblastech lidské činnosti. Tato kniha z nakladatelství Portál je již dnes beznadějně vyprodána a čeká se na dotisk. Tento fakt svědčí, mimo jiné, i o tom, že myšlenkové a mentální mapy mají v českých zemích stále více přívrženců a jedná se o novou vlnu, která zasáhla především oblast školství a vzdělávání.
Kniha je napsána velmi poutavě a hlavně obsahuje mnoho nových poznatků z oblasti výzkumů lidského mozku a z oblasti výzkumů psychologie vzdělávání a procesů učení. Hned první část knihy je věnována našemu mozku a snaží se vysvětlit nekonečnost a ohromnost jeho potenciálu. Také se zabývá fungováním pravé a levé hemisféry mozku a co z toho plyne pro nás, naše myšlení a tvořivost. Krátký odskok do historie nám ukáže , že mnoho významných objevitelů a myslitelů v lidských dějinách pracovalo nebo nějakým podobným způsobem přišlo do kontaktu s myšlenkovými mapami nebo nějakou jinou formou grafického znázornění svých poznámek, hypotéz a teorií.
Autor knihy nám dále ve třech krocích ( ve třech úrovních) ukáže, jak tvořit mapy a hlavně nám v knize ukazuje, jak a kde se dá mentální mapování využívat a jak může pozitivně ovlivnit naše výkony, výsledky a úspěšnost v osobním životě, podnikání, studiu nebo práci.
Kniha je přehledným a zajímavým způsobem zpracována. Čtenář jistě uvítá množství obrázků – konkrétních ukázek map na nejrůznější témata a oblasti. Příjemná je i forma zpracování v kratších kapitolách, často doplněná barevně odlišenými poznámkami a souhrny důležitých a klíčových pojmů a informací.
Nutno rovněž říci, že i laik nebo zájemce, který dosud neměl možnost se setkat s mentálním mapováním a tvorbou myšlenkových map a nic o nich vlastně neví, si se zájmem tuto knihu přečte a hlavně zcela bez problémů pochopí, co to mentální mapování je, jak tyto mapy tvořit, co to přináší a jaké další výhody a pozitiva tato metoda v sobě skrývá.
Kniha je určena skutečně každému, koho toto téma zajímá či oslovilo. Své si zde najdou žáci i studenti. Učitelé i lektoři. Rodiče i podnikatelé. Manažeři a další profese, které chtějí tvůrčím způsobem a efektivně řešit problémy, plánovat, analyzovat nebo si jen utřídit své myšlenky a nápady. Třeba proto, aby lépe využili své nadání a talent a uvědomili si jedinečnost svého potenciálu, který jim dosud byl skrytý.
Knihy z nakladatelství Portál najdete v našem e-shopu. 

Mgr.Miloslav Hubatka