iMindMaps – program na tvorbu myšlenkových map

iMindMaps je program na tvorbu myšlenkových map přímo od jejich tvůrce, hlavního propagátora Tony Buzana. Jedná se, dle mého mínění, o jeden z nejlepších SW na tvorbu map vůbec. Bohaté zkušenosti a mnohaletá praxe autora se promítla v promyšleném, velmi účelném a zároveň uživatelsky velmi příjemném software. Vyzkoušel jsem mnoho...
Číst více »

Jak se učit s myšlenkovými mapami

Na portálu Nadané dítě mě zaujal Váš článeček o mapách mysli a pomoci dětem s poruchami učení. MM znám, leč s nimi moc nepracuji. Mám dotaz, odjakého věku by MM byly vhodné dítěti vysvětlovat, aby se staly účinnou pomůckou v jeho studiu. Jedná se mi o syna, nyní v...
Číst více »

Myšlenkové mapy pomáhají žákům s poruchami učení

Myšlenkové mapy mají své opodstatnění ve výuce žáků s poruchami učení. Dosavadní praxe ukazuje , že právě žáci, kteří mají některou z poruch učení (dyslexie…), se snáze učí a přijímají učební látku – data, informace právě prostřednictvím myšlenkových map.
Číst více »

Myšlenková mapa a pořádek v hlavě pro Váš spokojený osobní život

Kdo jsme? Kam jdeme? A nebo co vlastně chceme od sebe, od života? Použijte myšlenkovou mapu jako pomocníka při hledáních odpovědí na tyto základní otázky.
Číst více »

Myšlenkové mapy v humanitních předmětech

Myšlenkové mapy lze efektivně využít ve vyučovacích hodinách humanitních předmětů. Právě zde se nabízí možnost rozvinout některé vhodné metody. Především je to Brainstorming, Řízená diskuze, Basket metoda a jiné.
Číst více »

Jak se tvoří myšlenkové mapy?

Jak se tvoří myšlenková mapa? Jak postupovat při její tvorbě a na co si dát pozor?        Vytvořit myšlenkovou mapu je velmi snadné. Není k tomu potřeba zvláštního vybavení nebo studia. Přesto jsou určité zásady, které je třeba dodržovat a respektovat. Tím, že je  to snadné, může vzniknout dojem, že...
Číst více »

Starosti s levou a pravou hemisférou

Každá mozková hemisféra je odlišná a každá řídí jiné činnosti. Tento fakt většina lidí zná. Jiná věc však je, jak s tím naložit ke svému prospěchu.
Číst více »

Myšlenkové mapy pro plánování a řízení projektů

Myšlenkové mapy pro tvorbu plánů využijeme v osobním životě, ale můžeme je využít i pro naplánování a následné řízení  velkých projektů v komerční sféře  nebo také ve státním i veřejném sektoru.
Číst více »

Myšlenkové mapy a rozvoj osobnosti

Myšlenkové mapy mají své místo také v rozvoji osobnosti. Mohou být významným pomocníkem v procesu učení i v oblasti řešení problémů, time managementu nebo plánování.
Číst více »

Myšlenkové mapy jako metoda nejen pro nadané

Myšlenkové mapy jsou  metoda, která ve výuce rozvíjí tvořivost dětí, propojuje obě mozkové hemisféry a spojuje tak logickou a plánovací složku se složkou tvůrčí a také intuitivní.
Číst více »