Myšlenkové mapy v Leadershipu II. – Souvislosti

Druhá forma využití myšlenkových map v řízení lidí a týmů je opakem využití, které jsme popsali v prvním článku. Tato forma se naopak zaměřuje na komplexnost této metody. Cílem tedy nebude zaměření na detaily a analýzu problému, ale schopnost zmapovat a popsat širší souvislosti, které nám do problému vstupují a...
Číst více »

Myšlenkové mapy v Leadershipu I. – Detaily

  Využití myšlenkových map má své místo a užitečné využití i v leadershipu – ve  vedení lidí a týmů. Názornost, přehlednost a koncentrace na hlavní aspekty jsou některé z předností myšlenkových map v této oblasti managementu. Tento článek upozorňuje na některé výhody při stejné interpretaci problému v myšlenkové mapě.  
Číst více »

PREZI – prezentační program pro precizní a zajímavou prezentaci

Představujeme prezentační program a nástroj, který umí vytvořit  iluzi prezentace v třírozměrném prostoru. Pomoci zoomu a dalších nástrojů tvoříme dynamickou, moderní a atraktivní prezentaci. V době interaktivních tabulí, dotykových displejů v našich telefonech, netboocích a iPodech získáváme pro ně velmi jednoduchý až prostý program, integrující výhody myšlenkových map a prezentačních programů.
Číst více »

iMindMaps – program na tvorbu myšlenkových map

iMindMaps je program na tvorbu myšlenkových map přímo od jejich tvůrce, hlavního propagátora Tony Buzana. Jedná se, dle mého mínění, o jeden z nejlepších SW na tvorbu map vůbec. Bohaté zkušenosti a mnohaletá praxe autora se promítla v promyšleném, velmi účelném a zároveň uživatelsky velmi příjemném software. Vyzkoušel jsem mnoho...
Číst více »

Jak se učit s myšlenkovými mapami

Na portálu Nadané dítě mě zaujal Váš článeček o mapách mysli a pomoci dětem s poruchami učení. MM znám, leč s nimi moc nepracuji. Mám dotaz, odjakého věku by MM byly vhodné dítěti vysvětlovat, aby se staly účinnou pomůckou v jeho studiu. Jedná se mi o syna, nyní v...
Číst více »

Myšlenkové mapy pomáhají žákům s poruchami učení

Myšlenkové mapy mají své opodstatnění ve výuce žáků s poruchami učení. Dosavadní praxe ukazuje , že právě žáci, kteří mají některou z poruch učení (dyslexie…), se snáze učí a přijímají učební látku – data, informace právě prostřednictvím myšlenkových map.
Číst více »

Myšlenková mapa a pořádek v hlavě pro Váš spokojený osobní život

Kdo jsme? Kam jdeme? A nebo co vlastně chceme od sebe, od života? Použijte myšlenkovou mapu jako pomocníka při hledáních odpovědí na tyto základní otázky.
Číst více »

Myšlenkové mapy v humanitních předmětech

Myšlenkové mapy lze efektivně využít ve vyučovacích hodinách humanitních předmětů. Právě zde se nabízí možnost rozvinout některé vhodné metody. Především je to Brainstorming, Řízená diskuze, Basket metoda a jiné.
Číst více »

Jak se tvoří myšlenkové mapy?

Jak se tvoří myšlenková mapa? Jak postupovat při její tvorbě a na co si dát pozor?        Vytvořit myšlenkovou mapu je velmi snadné. Není k tomu potřeba zvláštního vybavení nebo studia. Přesto jsou určité zásady, které je třeba dodržovat a respektovat. Tím, že je  to snadné, může vzniknout dojem, že...
Číst více »

Starosti s levou a pravou hemisférou

Každá mozková hemisféra je odlišná a každá řídí jiné činnosti. Tento fakt většina lidí zná. Jiná věc však je, jak s tím naložit ke svému prospěchu.
Číst více »