Kreativní slovník

spring_cz
Recenze
Kreativní slovník je učebnice angličtiny, kterou autoři pojali nejen velmi netradičním, ale hlavně velmi kreativním způsobem. Tím produkt skutečně dostává svého jména. Kreativní slovník využívá klasická cvičení a procvičovací úlohy sloužící k upevnění učiva. Současně ale využívá i myšlenkové mapy. A právě velmi rozsáhle, ale současně velmi efektivní využití myšlenkových map dělá novou učebnici angličtiny zajímavou, přínosnou a v neposlední řadě i graficky atraktivní.
Myšlenkové mapy totiž spojují mnoho výhod užitečných pro proces učení. Kromě vysoké názornosti a přehlednosti je to i fakt, že uživatel vidí současně jednotlivosti i celek a také vidí vzájemné souvislosti, propojení a podmínky. Navíc se autorům podařila příjemná, zejména pro mladé uživatele atraktivní a veselá grafika.

Je to právě důraz na vizuální složku, která spolu s logickým a intuitivním členěním velmi zjednodušuje a usnadňuje proces učení. Jednoznačně můžeme říci, že je to nejen silná stránka tohoto produktu, ale je to i celková image, která staví celkový produkt do rodiny moderních učebnic, kterých sice přibývá, ale stále jich není dost.
Využití produktu vidím nejen ve školách, jazykových školách na nejrůznějších kurzech výuky angličtiny, ale především v domácím použití. Jde o nástroj, jak si relativně snadno rozšiřovat nebo upevňovat slovní zásobu a základní fráze. Navíc již zmíněná moderní grafika napomáhá pro využití na tabletech, chytrých telefonech i jiných mobilních zařízeních. Můžete tak kreativní slovník využívat v dopravě cestou do práce, o přestávkách nebo v klidu domova. Ocení ji tak nejen studenti, ale i další lidé, kteří potřebují angličtinu jak v práci, tak v osobním životě. Domnívám se, že se bude líbit i učitelům na základních školách, protože využití v kombinaci s nejrůznějšími žákovskými zařízeními a především v kombinaci s interaktivní tabulí dělá z Kreativního slovníku silný nastroj pro výuku a pro nejrůznější školní projekty.
Celkově můžeme říci, že Kreativní slovník se hodí jak skvělý doplněk ke klasickým učebnicím a ocení jej především mladší generace, právě pro svoji neotřelou formální stránku a originální pojetí.